Funkce Log (BASIC)

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

Syntaxe:


Log (Number)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Number: Číselný výraz určující úhel v radiánech, pro který chcete spočítat přirozený logaritmus.

Přirozený logaritmus je logaritmus o základu e. "e" je konstanta s hodnotou přibližně 2,718282...

Logaritmus čísla x při libovolném základu n lze vypočítat tak, že následujícím způsobem vydělíte přirozený logaritmus čísla x přirozeným logaritmem čísla n:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplication by logarithm function"
End Sub

Podpořte nás!