Funkce Exp

Vrátí základ přirozeného logaritmu (e = 2,718282) umocněný na zadané číslo.

Syntaxe:


Exp (Number)

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Number: Číselný výraz určující mocninu "e" (základ přirozeného logaritmu). Mocnina musí být pro typ Single menší nebo rovna 88,02969 a pro čísla typu Double menší nebo rovna 709,782712893, jinak LibreOffice Basic vrátí chybu přetečení.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleLogExp
Dim dValue As Double
    Const b1=12.345e12
Const b2=1.345e34
    dValue=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    MsgBox "" & dValue & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Násobení pomocí logaritmu"
End Sub

Podpořte nás!