Exponenciální a logaritmické funkce

LibreOffice Basic podporuje následující exponenciální a logaritmické funkce.

Funkce Exp

Vrátí základ přirozeného logaritmu (e = 2,718282) umocněný na zadané číslo.

Funkce Log (BASIC)

Vrátí přirozený logaritmus čísla.

Podpořte nás!