Funkce Cos

Vypočítá kosinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.

Funkce Cos vypočítá poměr délky přilehlé odvěsny a délky přepony pravoúhlého trojúhelníku.

Cos(alfa) = přilehlá odvěsna / přepona

Syntaxe:


Cos (Number As Double) As Double

Návratová hodnota:

Double

Parametry:

Number: Číselný výraz určující úhel v radiánech, pro který chcete spočítat kosinus.

Stupně lze převést na radiány vynásobením hodnoty ve stupních hodnotou Pi/180. Radiány lze převést na stupně vynásobením hodnoty v radiánech hodnotou 180/Pi.

hodnota ve stupních=(hodnota v radiánech*180)/Pi

hodnota v radiánech=(hodnota ve stupních*Pi)/180

Pi je konstanta s hodnotou přibližně 3,14159.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


' Následující příklad umožňuje pro pravoúhlý trojúhelník
' zadat odvěsnu a úhel (ve stupních) a spočítat délku přepony:
Sub ExampleCosinus
' zaokrouhlené Pi = 3.14159
Dim d1 As Double, dAngle As Double
    d1 = InputBox("Zadejte délku přilehlé odvěsny: ","Přilehlá")
    dAngle = InputBox("Zadejte úhel alfa (ve stupních): ","Alfa")
    Print "The length of the hypotenuse is"; (d1 / cos (dAngle * Pi / 180))
End Sub

Podpořte nás!