Trigonometrické funkce

LibreOffice Basic podporuje následující trigonometrické funkce.

Funkce Atn

Trigonometrická funkce, která vrátí arkustangens číselného výrazu. Vrácená hodnota je v rozsahu -Pi/2 až +Pi/2.

Funkce Cos

Vypočítá kosinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.

Funkce Sin

Vrátí sinus úhlu. Úhel se zadává v radiánech. Výsledek je v rozsahu -1 až 1.

Funkce Tan

Určí tangens úhlu. Úhel se zadává v radiánech.

Podpořte nás!