Číselné funkce

Následující číselné funkce provádějí výpočty. Matematické a logické operátory jsou popsány v samostatné části. Funkce se od operátorů liší tím, že funkci předáváte parametry a vrací výsledek, zatímco operátory vrací výsledek spojením dvou číselných výrazů.

Trigonometrické funkce

LibreOffice Basic podporuje následující trigonometrické funkce.

Exponenciální a logaritmické funkce

LibreOffice Basic podporuje následující exponenciální a logaritmické funkce.

Generování náhodných čísel

Následující příkazy a funkce generují náhodná čísla.

Výpočet druhé odmocniny

Pro výpočet druhých odmocnin použijte tuto funkci.

Celá čísla a desetinné části

Funkce zaokrouhlující hodnoty na celá čísla a získávající desetinnou část hodnoty.

Absolutní hodnoty

Tato funkce vrací absolutní hodnoty.

Znaménka výrazů

Tato funkce vrací algebraické znaménko (signum) číselného výrazu.

Převádění čísel

Následující funkce převádí čísla z jednoho formátu do jiného.

Podpořte nás!