Operátor "\"

Provede celočíselné dělení dvou čísel a vrátí výsledek.

Syntaxe:


   výsledek = výraz1 \ výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek celočíselného dělení.

výraz1, výraz2: Dělenec a dělitel celočíselného dělení.

Před dělením se oba operandy zaokrouhlí na nejbližší celé číslo. Desetinná část výsledku je ignorována.

Příklad:


Sub IntegerDivision
    Print 5 \ 4 , 5 / 4   ' 1 , 1,25
    Print 7 \ 4 , 7 / 4   ' 1 , 1,75
End Sub

Podpořte nás!