Operátor Mod

Operátor MOD přijímá dva číselné výrazy a vrací zbytek po dělení.

Například 21 MOD 6 dává výsledek 3, protože po dělení 21 číslem 6 je zbytek 3.

Pokud do operace MOD vstupují hodnoty, které nejsou celočíselné, oba operandy se zaokrouhlí na nejbližší celočíselnou hodnotu. Z toho důvodu operace MOD vždy vrátí celé číslo.

Například výraz 16.4 MOD 5.9 se vyhodnotí následovně:

 1. Hodnota 16,4 se zaokrouhlí na 16.

 2. Hodnota 5,9 se zaokrouhlí na 6.

 3. Operace 16 MOD 6 vrátí 4, což je zbytek po dělení 16 číslem 6.

note

Mějte na paměti, že se operátor MOD v Basicu chová jinak než funkce MOD v Calcu. V ní mohou být hodnotami operátorů desetinná čísla, která se před dělením nezaokrouhlují, a proto i výsledný zbytek může být desetinné číslo.


Syntaxe:


Výsledek = Výraz1 MOD Výraz2

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace MOD.

Výraz1, Výraz2: Číselné výrazy, pro něž si přejete vypočítat zbytek po dělení hodnoty Výraz1 hodnotou Výraz2.

Příklad:


Sub ExampleMod
  Dim a As Double, b as Double
  a = 10 : b = 4
  Print a Mod b 'Vrátí 2
  a = 18 : b = 3.2
  Print a Mod b 'Vrátí 0
  a = 16.4 : b = 5.9
  Print a Mod b 'Vrátí 4
End Sub

Podpořte nás!