Operátor Mod

Vrátí zbytek po dělení čísla.

Syntaxe:


Výsledek = Výraz1 MOD Výraz2

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Příklad:


Sub ExampleMod
  Print 10 Mod 2.5 ' vrátí 0
  Print 10 / 2.5 ' vrátí 4
  Print 10 Mod 5 ' vrátí 0
  Print 10 / 5 ' vrátí 2
  Print 5 Mod 10 ' vrátí 5
  Print 5 / 10 ' vrátí 0.5
End Sub

Podpořte nás!