Operátor "^"

Umocní číslo na zadanou mocninu.

Syntaxe:


Výsledek = Výraz ^ Exponent

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz: Číselná hodnota, kterou chcete umocnit.

Exponent: Číselná hodnota, na kterou chcete umocnit výraz.

Příklad:


Sub Example
    Print ( 12.345 ^ 23 )
    Print Exp ( 23 * Log( 12.345 ) ) ' Umocnění pomocí logaritmu
End Sub

Podpořte nás!