Matematické operátory

LibreOffice Basic podporuje následující matematické operátory.

Tato kapitola poskytuje krátký přehled aritmetických operátorů, které se vám mohou hodit pro výpočty v programu.

Operátor "-"

Odečte jednu hodnotu od druhé.

Operátor "*"

Vynásobí dvě hodnoty.

Operátor "+"

Sečte nebo sloučí dva výrazy.

Operátor "/"

Vydělí jednu hodnotu druhou hodnotou.

Operátor "^"

Umocní číslo na zadanou mocninu.

Operátor Mod

Operátor MOD přijímá dva číselné výrazy a vrací zbytek po dělení.

Podpořte nás!