Operátor XOR

Provede logickou operaci EXCLUSIVE OR mezi dvěma výrazy.

Syntaxe:


Výsledek = Výraz1 XOR Výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Logický součet Exclusive-Or dvou booleovských výrazů vrátí True, pouze pokud se oba výrazy od sebe liší.

Při bitovém logickém součtu Exclusive-Or bude ve výsledku nastaven bit, je-li odpovídající bit nastaven pouze v jednom z výrazů.

Příklad:


Sub ExampleXOR
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' vrátí 0
  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' vrátí -1
  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' vrátí -1
  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' vrátí 0
  vOut = vB XOR vA ' vrátí 2
End Sub

Podpořte nás!