Operátor Not

Neguje výraz převrácením hodnot bitů.

Syntaxe:


Výsledek = Not Výraz

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz: Výraz, který chcete znegovat.

Při negaci booleovského výrazu se hodnota True změní na False a hodnota False se změní na True.

Při bitové negaci dojde k inverzi všech jednotlivých bitů.

Příklad:


Sub ExampleNot
Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant
Dim vOut As Variant
    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null
    vOut = Not vA ' Vrátí -11
    vOut = Not(vC > vD) ' Vrátí -1
    vOut = Not(vB > vA) ' Vrátí -1
    vOut = Not(vA > vB) ' Vrátí 0
End Sub

Podpořte nás!