Operátor Imp

Provede logickou implikaci mezi dvěma výrazy.

Syntaxe:


Výsledek = Výraz1 Imp Výraz2

Parametry:

Výsledek: Číselná proměnná, do které se uloží výsledek operace.

Výraz1, Výraz2: Výrazy, které chcete použít jako vstup operace.

Pokud použijete operátor Imp v booleovských výrazech, vrátí False pouze tehdy, je-li první výraz True a druhý se vyhodnotí jako False.

Pokud použijete operátor Imp v bitovém porovnání, zruší se nastavení bitu ve výsledku, je-li odpovídající bit v prvním výraze nastaven a odpovídající bit ve druhém výraze nastaven není.

Příklad:


Sub ExampleImp
Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant
Dim vOut As Variant
  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null
  vOut = A > B Imp B > C ' vrátí -1
  vOut = B > A Imp B > C ' vrátí -1
  vOut = A > B Imp B > D ' vrátí 0
  vOut = (B > D Imp B > A) ' vrátí -1
  vOut = B Imp A ' vrátí -1
End Sub

Podpořte nás!