Logické operátory

LibreOffice Basic podporuje následující logické operátory.

Logické operátory porovnávají po bitech obsah dvou proměnných nebo výrazů, např. k ověření, zda jsou určité bity nastaveny nebo ne.

Operátor AND

Logické násobení dvou výrazů.

Operátor Eqv

Spočítá logickou ekvivalenci dvou výrazů.

Operátor Imp

Provede logickou implikaci mezi dvěma výrazy.

Operátor Not

Neguje výraz převrácením hodnot bitů.

Operátor Or

Provede logický součet dvou výrazů.

Operátor XOR

Provede logickou operaci EXCLUSIVE OR mezi dvěma výrazy.

Podpořte nás!