Funkce pro zpracovávání chyb

Pomocí následujících příkazů a funkcí je možné určit způsob, jakým bude LibreOffice Basic reagovat na chyby za běhu.

LibreOffice Basic nabízí několik způsobů, jak předejít ukončení programu, pokud nastane chyba.

Funkce Erl

Vrátí číslo řádku, na kterém došlo k chybě za běhu programu.

Funkce Err

Vrátí chybový kód identifikující chybu, k níž došlo za běhu programu.

Funkce Error

Vrátí chybovou zprávu odpovídající danému chybovému kódu.

Příkaz On Error GoTo ... Resume

Aktivuje rutinu pro zpracování chyb nebo obnoví spuštění programu, jakmile dojde k chybě.

Podpořte nás!