Funkce pro zpracování chyb

Pomocí následujících příkazů a funkcí můžete určit způsob, jak bude LibreOffice Basic reagovat na chyby při běhu.

LibreOffice Basic nabízí několik způsobů, jak zabránit ukončení programu, když nastane chyba při běhu.

Funkce CVErr

Konvertuje řetězec nebo číselnou hodnotu na podtyp typu Variant "Error".

Funkce Erl

Vrátí číslo řádku, na kterém došlo k chybě za běhu programu.

Funkce Err

Vrátí chybový kód identifikující chybu, k níž došlo za běhu programu.

Objekt Err [VBA]

Objekt VBA Err se používá k vyvolávání nebo zpracovávání chyb při běhu.

Funkce IsError

Testuje, zda proměnná obsahuje chybovou hodnotu.

Funkce Error

Vrátí chybovou zprávu odpovídající hodnotě nebo vyvolá daný kontext chyby.

Příkaz On Error GoTo ... Resume

Aktivuje rutinu pro zpracování chyb nebo obnoví spuštění programu, jakmile dojde k chybě.

Příkaz Resume

Vymaže informaci o chybě a určí, co se má spustit jako další.

Služba ScriptForge.Exception

Služba Exception je sada metod napomáhajících ladění kódu ve skriptech Basicu a Pythonu a zpracování chyb ve skriptech Basicu.

Když ve skriptech Basicu nastane běhová chyba, metody a vlastnosti služby Exception pomáhají identifikovat kontext chyby a umožňují chybu zpracovat.

Podpořte nás!