Funkce Timer

Vrátí hodnotu, která určuje, kolik sekund uběhlo od půlnoci.

Ikona poznámky

Nejprve musíte deklarovat proměnnou a přiřadit jí datový typ "Long", jinak bude vrácena hodnota typu Date.


Syntaxe:


Timer

Návratová hodnota:

Datum

Příklad:


Sub ExampleTimer
Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
  lSec = Timer
  MsgBox lSec,0,"Počet sekund od půlnoci"
  lMin = lSec / 60
  lSec = lSec Mod 60
  lHour = lMin / 60
  lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Právě je"
End Sub

Podpořte nás!