Funkce Timer

Vrátí hodnotu, která určuje, kolik sekund uběhlo od půlnoci.

Ikona poznámky

Nejprve musíte deklarovat proměnnou a přiřadit jí datový typ "Long", jinak bude vrácena hodnota typu Date.


Syntaxe:


 Timer

Návratová hodnota:

Datum

Příklad:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Počet sekund od půlnoci"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "Právě je"
End Sub
note

Funkce Timer měří čas v sekundách. Pro měření času v milisekundách použijte službu Timer z knihovny ScriptForge.


Podpořte nás!