Příkaz Time

Tato funkce vrátí aktuální systémový čas jako řetězec ve formátu "HH:MM:SS".

Syntaxe:


Time

Parametry:

Text: Řetězec udávající nový čas ve formátu "HH:MM:SS".

Příklad:


Sub ExampleTime
    MsgBox Time,0,"Aktuální čas je"
End Sub

Podpořte nás!