Příkaz Date

Vrací aktuální systémové datum jako řetězec nebo nastaví datum. Formát data závisí na místním nastavení systému.

Syntaxe:


Date ; Date = Text typu String

Parametry:

Text: Vyžadován pouze pro nastavení data. V takovém případě musí jeho obsah odpovídat formátu data definovanému místním nastavením systému.

Příklad:


Sub ExampleDate
    MsgBox "Aktuální datum je " & Date
End Sub

Podpořte nás!