Funkce TimeValue

Ze zadané hodnoty hodin, minut a sekund (tyto parametry se zadávají jako řetězce) vypočítá číselnou hodnotu, která představuje časový údaj. Tuto hodnotu lze použít k výpočtu rozdílu mezi dvěma časy.

Syntaxe:


TimeValue (Text As String)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

Text: Řetězec, který obsahuje čas ve formátu "HH:MM:SS".

Pomocí funkce TimeValue je možné převést jakýkoliv čas na jednu hodnotu, se kterou je možné počítat rozdíly časů.

Funkce TimeValue vrací typ Variant s VarType 7 (Date), který je interně uložen jako hodnota double v rozsahu 0 až 0,9999999999.

Na rozdíl od funkcí DateSerial a DateValue, kde se rozdíl počítá jako počet dní k pevnému datu, je možné s hodnotami vrácenými funkcí TimeValue počítat, ale není je možné převést zpět na čas.

Funkci TimeSerial je možné předávat jednotlivé parametry (hodiny, minuty, sekundy) jako samostatná čísla. Ovšem funkci TimeValue je možné předat řetězec jako parametr obsahující čas.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

13 Datové typy nesouhlasí

Příklad:


Sub ExampleTimerValue
Dim daDT As Date
Dim a1, b1, c1, a2, b2, c2 As String
  a1 = "start time"
  b1 = "end time"
  c1 = "total time"
  a2 = "8:34"
  b2 = "18:12"
  daDT = TimeValue(b2) - TimeValue(a2)
  c2 = a1 & ": " & a2 & chr(13)
  c2 = c2 & b1 & ": " & b2 & chr(13)
  c2 = c2 & c1 & ": " & trim(Str(Hour(daDT))) & ":" & trim(Str(Minute(daDT))) & ":" & trim(Str(Second(daDT)))
  MsgBox c2
End Sub

Podpořte nás!