Funkce TimeSerial

Vypočte číselnou časovou hodnotu ze zadaných hodin, minut a sekund v číselných parametrech. Tuto hodnotu je možné použít pro výpočet rozdílu mezi časy.

Syntaxe:


TimeSerial (hour, minute, second)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

hour: Číselná hodnota určující počet hodin. Platný rozsah: 0-23.

minute: Číselná hodnota určující počet minut. Obecně platí rozsah 0-59. Také je ovšem možné použít hodnoty ležící mimo tento rozsah, potom počet minut ovlivní i počet hodin.

second: Číselná hodnota určující počet sekund. Obecně platí rozsah 0-59. Také je ovšem možné použít hodnoty ležící mimo tento rozsah, potom počet sekund ovlivní i počet minut.

Příklady:

časový údaj 12, -5, 45 odpovídá údaji 11, 55, 45

časový údaj 12, 61, 45 odpovídá údaji 13, 2, 45

časový údaj 12, 20, -2 odpovídá údaji 12, 19, 58

časový údaj 12, 20, 63 odpovídá údaji 12, 21, 4

Funkci TimeSerial je možné použít k převodu času do jedné hodnoty, kterou je potom možné použít pro výpočet rozdílů času.

Funkce TimeSerial vrací typ Variant s VarType 7 (Date). Tato hodnota se interně ukládá jako hodnota Double v rozsahu 0 až 0,9999999999. Na rozdíl od funkcí DateSerial a DateValue, kde se rozdíl počítá jako počet dní k pevnému datu, je možné s hodnotami vrácenými funkcí TimeSerial počítat, ale není je možné převést zpět na čas.

Ve funkci TimeValue je možné zadat řetězec jako parametr, který obsahuje čas. Ve funkci TimeSerial je však možné jednotlivé parametry (hodiny, minuty, sekundy) zadávat jako samostatné číselné výrazy.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleTimeSerial
Dim dDate As Double, sDate As String
    dDate = TimeSerial(8,30,15)
    sDate = TimeSerial(8,30,15)
    MsgBox dDate,64,"Time as a number"
    MsgBox sDate,64,"Formatted time"
End Sub

Podpořte nás!