Funkce Second

Vrátí sekundy z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Syntaxe:


Second (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselná podoba času, ze které se vrátí sekundy.

Tato funkce je opakem funkce TimeSerial. Vrací číselnou hodnotu představující sekundy z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue. Například výraz:

Print Second(TimeSerial(12,30,41))

tedy vrátí hodnotu 41.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleSecond
    MsgBox "Sekundy aktuálního času "& Second( Now )
End Sub

Podpořte nás!