Funkce Now

Vrátí aktuální systémové datum a čas jako hodnotu typu Date.

Syntaxe:


Now

Návratová hodnota:

Datum

Příklad:


Sub ExampleNow
    MsgBox "Právě je " & Now
End Sub

Podpořte nás!