Funkce Now

Vrátí aktuální systémové datum a čas jako hodnotu typu Date.

Syntaxe:


Now

Návratová hodnota:

Datum

Příklad:


  Sub ExampleNow
      MsgBox "Právě je " & Now
  End Sub
note

Funkce Now měří čas v sekundách. Pro měření času v milisekundách použijte službu Timer.


Podpořte nás!