Funkce Minute (BASIC)

Vrátí minuty z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Syntaxe:


    Minute (Number)
  

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje serializovanou hodnotu času, z něhož se vrátí minuty.

Tato funkce je opakem funkce TimeSerial. Vrací číselnou hodnotu představující minuty z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue. Například výraz


  Print Minute(TimeSerial(12,30,41))

tedy vrátí hodnotu 30.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    Sub ExampleMinute
    MsgBox "Právě je minut: "& Minute(Now)& "."
    End Sub
  

Podpořte nás!