Funkce Hour

Vrátí hodinu z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Syntaxe:


Hour (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje serializovanou hodnotu času, z něhož se vrátí hodiny.

Tato funkce je opakem funkce TimeSerial. Vrací číselnou hodnotu představující hodiny z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue. Například výraz

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

tedy vrátí hodnotu 12.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


     Sub ExampleHour
     Print "The current hour is " & Hour( Now )
     End Sub
   

Podpořte nás!