Převod hodnot času

Následující funkce převádějí časové hodnoty na číselné.

Funkce Hour

Vrátí hodinu z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce Minute (BASIC)

Vrátí minuty z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce Second

Vrátí sekundy z číselné časové hodnoty vygenerované funkcí TimeSerial nebo TimeValue.

Funkce TimeSerial

Vypočte číselnou časovou hodnotu ze zadaných hodin, minut a sekund v číselných parametrech. Tuto hodnotu je možné použít pro výpočet rozdílu mezi časy.

Funkce TimeValue

Ze zadané hodnoty hodin, minut a sekund (tyto parametry se zadávají jako řetězce) vypočítá číselnou hodnotu, která představuje časový údaj. Tuto hodnotu lze použít k výpočtu rozdílu mezi dvěma časy.

Funkce CDateToUnoTime

Vrátí čas z data jako strukturu UNO com.sun.star.util.Time.

Funkce CDateFromUnoTime

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.Time na hodnotu Date.

Funkce CDateToUnoDateTime

Vrátí čas z data jako strukturu UNO com.sun.star.util.DateTime.

Funkce CDateFromUnoDateTime

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.DateTime na hodnotu Date.

Podpořte nás!