Funkce DatePart

Funkce DatePart vrací určenou část data.

Syntaxe:


DatePart (interval As String, date As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Long

Návratová hodnota:

Požadovaná část zadaného data.

Parametry:

interval - Řetězec z následující tabulky, který určuje interval.

Interval (řetězec)

Vysvětlení

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

w

Den v týdnu

ww

Týden v roce

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


date - Datum, ze kterého chcete vypočítat výsledek.

Datové literály umožňují jednoznačně určit proměnnou data, která je nezávislá na aktuálním jazyku. Literály se uzavírají znaky křížků #. Lze použít formáty:

firstdayofweek: Nepovinný parametr, který určuje první den v týdnu.

Hodnota firstdayofweek

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

Neděle (výchozí)

2

Pondělí

3

Úterý

4

Středa

5

Čtvrtek

6

Pátek

7

Sobota


firstweekofyear: Nepovinný parametr, který určuje první týden v roce.

Hodnota firstweekofyear

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

První týden je ten, který obsahuje 1. leden (výchozí)

2

První týden je ten, který obsahuje alespoň čtyři dny roku

3

První týden je ten, který obsahuje pouze dny z nového roku


Příklad:


Sub example_datepart
    MsgBox DatePart("ww", #12/31/2005#)
    MsgBox DatePart(date:=#1999-12-30#, interval:="q")
End Sub

Podpořte nás!