Funkce DateDiff

Vrátí počet intervalů mezi dvěma daty.

Syntaxe:


DateDiff (Add, Date1, Date2 [, Week_start [, Year_start]])

Návratová hodnota:

Číslo.

Parametry:

Add - Řětezec z následující tabulky, který určuje interval.

Add (řetězec)

Vysvětlení

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

w

Den v týdnu

ww

Týden v roce

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


Date1, Date2 - Dvě data k porovnání.

Week_start - Nepovinný parametr, který určuje první den v týdnu.

Hodnota Week_start

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

Neděle (výchozí)

2

Pondělí

3

Úterý

4

Středa

5

Čtvrtek

6

Pátek

7

Sobota


Year_start - Nepovinný parametr, který určuje první týden v roce.

Hodnota Year_start

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

První týden je ten, který obsahuje 1. leden (výchozí)

2

První týden je ten, který obsahuje alespoň čtyři dny roku

3

První týden je ten, který obsahuje pouze dny z nového roku


Příklad:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", "1/1/2005", "12/31/2005")
End Sub

Podpořte nás!