Funkce DateDiff

Vrátí počet intervalů mezi dvěma daty.

Syntaxe:


DateDiff (interval As String, date1 As Date, date2 As Date [, firstDayOfWeek As Integer [, firstWeekOfYear As Integer]]) As Double

Návratová hodnota:

Číslo.

Parametry:

interval - Řetězec z následující tabulky, který určuje interval.

Interval (řetězec)

Vysvětlení

yyyy

Rok

q

Čtvrtletí

m

Měsíc

y

Den v roce

w

Den v týdnu

ww

Týden v roce

d

Den

h

Hodina

n

Minuta

s

Sekunda


date1, date2 - Dvě data k porovnání.

Datové literály umožňují jednoznačně určit proměnnou data, která je nezávislá na aktuálním jazyku. Literály se uzavírají znaky křížků #. Lze použít formáty:

firstdayofweek: Nepovinný parametr, který určuje první den v týdnu.

Hodnota firstdayofweek

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

Neděle (výchozí)

2

Pondělí

3

Úterý

4

Středa

5

Čtvrtek

6

Pátek

7

Sobota


firstweekofyear: Nepovinný parametr, který určuje první týden v roce.

Hodnota firstweekofyear

Vysvětlení

0

Použít výchozí systémovou hodnotu

1

První týden je ten, který obsahuje 1. leden (výchozí)

2

První týden je ten, který obsahuje alespoň čtyři dny roku

3

První týden je ten, který obsahuje pouze dny z nového roku


Příklad:


Sub example_datediff
    MsgBox DateDiff("d", #1/1/2005#, #2005-12-31#)
End Sub

Podpořte nás!