Funkce CDateFromUnoDateTime

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.DateTime na hodnotu Date.

Syntaxe:


CDateFromUnoDateTime(aDateTime)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

aDateTime: převáděná hodnota DateTime

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCDateFromUnoDateTime
    MsgBox(CDateFromUnoDateTime(aDatabaseRow.getTimestamp(3)))
End Sub

Podpořte nás!