Funkce CDateToUnoDateTime

Vrátí čas z data jako strukturu UNO com.sun.star.util.DateTime.

Syntaxe:


CDateToUnoDateTime(aDate)

Návratová hodnota:

com.sun.star.util.DateTime

Parametry:

aDate: převáděná hodnota Date

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCDateToUnoDateTime
    aDatabaseRow.updateTimestamp(3, CDateToUnoDateTime(Now))
End Sub

Podpořte nás!