Funkce CDateToUnoTime

Vrátí čas z data jako strukturu UNO com.sun.star.util.Time.

Syntaxe:


CDateToUnoTime(aDate)

Návratová hodnota:

com.sun.star.util.Time

Parametry:

aDate: převáděná hodnota Date

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCDateToUnoTime
    aDatabaseRow.updateTime(3, CDateToUnoTime(Now))
    aTimeControl.Time = CDateToUnoTime(Now)
End Sub

Podpořte nás!