Funkce CDateFromUnoDate

Převede strukturu UNO com.sun.star.util.Date na hodnotu Date.

Syntaxe:


CDateFromUnoDate(aDate)

Návratová hodnota:

Datum

Parametry:

aDate: převáděné datum

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCDateFromUnoDate
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDatabaseRow.getDate(3)))
    MsgBox(CDateFromUnoDate(aDateControl.Date))
End Sub

Podpořte nás!