Funkce CDateToUnoDate

Vrátí datum jako strukturu UNO com.sun.star.util.Date.

Syntaxe:


CDateToUnoDate(aDate)

Návratová hodnota:

com.sun.star.util.Date

Parametry:

aDate: převáděné datum

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCDateToUnoDate
    aDatabaseRow.updateDate(3, CDateToUnoDate(Now))
    aDateControl.Date = CDateToUnoDate(Now)
End Sub

Podpořte nás!