Funkce CDateFromIso

Vrátí interní číselnou hodnotu data z řetězce obsahujícího datum ve formátu ISO(YYYYMMDD nebo YYYY-MM-DD).

Část s rokem se skládá buď ze dvou (kvůli kompatibilitě podporováno pouze u formátu YYMMDD bez oddělovačů), nebo z alespoň čtyř číslic. V případě čtyř číslic musí obsahovat úvodní nuly, je-li absolutní hodnota menší než 1000, a může být záporná s úvodním znaménkem minus, pokud zadané datum značí rok před naším letopočtem (př. n. l.), a může mít více než čtyři číslice, pokud je absolutní hodnota větší než 9999. Formátovaný řetězec je v rozmezí od "-327680101" do "327671231" nebo od "-32768-01-01" do "32767-12-31".

Neplatné datum vyvolá chybu. Rok 0 není přijatelný, poslední den před naším letopočtem je -0001-12-31 a následující den našeho letopočtu 0001-01-01. Data před dnem 1582-10-15 odpovídají extrapolovanému gregoriánskému kalendáři.

Ikona tipu

Převod pořadového čísla data na tisknutelný řetězec, například u příkazů Print nebo MsgBox, je probíhá podle výchozího kalendáře národního nastavení a ten může před přelomovým datem 1582-10-15 používat juliánský kalendář, což může vést k tomu, že se zobrazí jiné než očekávané datum. Chcete-li převést pořadové číslo data na řetězec podle extrapolovaného gregoriánského kalendáře, použijte funkci CDateToIso.


Ikona poznámky

Formát YYYY-MM-DD s oddělovači je podporován od LibreOffice 5.3.4. Roky menší než 100 nebo větší než 9999 je možné zadat od LibreOffice 5.4, pokud není zapnut režim kompatibility VBA.


Syntaxe:


CDateFromIso(String)

Návratová hodnota:

Vnitřní číslo data

Parametry:

Řetězec: Řetězec, který obsahuje datum ve formátu ISO.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


    dateval = CDateFromIso("20021231")
    dateval = CDateFromIso("2002-12-31")

obě volání vrátí 12/31/2002 v datovém formátu vašeho systému

Podpořte nás!