Funkce CDateToIso

Vrátí datum ve formátu ISO bez oddělovačů (YYYYMMDD) od sériového čísla datumu, které je generováno funkcí DateSerial nebo DateValue nebo funkcí CDateFromIso.

Část s rokem se skládá z alespoň čtyř číslic a obsahuje úvodní nuly, je-li absolutní hodnota menší než 1000. Může být záporná s úvodním znaménkem minus, pokud zadané datum značí rok před naším letopočtem (př. n. l.), a může mít více než čtyři číslice, pokud je absolutní hodnota větší než 9999. Vrácený formátovaný řetězec je v rozmezí od "-327680101" do "327671231".

Ikona poznámky

Roky menší než 100 a větší než 9999 jsou podporovány od LibreOffice 5.4.


Syntaxe:


CDateToIso(Number)

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje datum v číselné podobě.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleCDateToIso
    MsgBox "" & CDateToIso(Now) ,64,"ISO Date"
End Sub

Podpořte nás!