Funkce Year

Vrátí hodnotu určující rok odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

Syntaxe:


Year (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje datum v číselné podobě, ze kterého se určí rok.

Tato funkce je v podstatě opakem funkce DateSerial, protože vrací rok z data v číselné podobě. Například výraz:


Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

vrátí hodnotu 1994.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleYear
    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Current year"
End Sub

Podpořte nás!