Funkce WeekDay (BASIC)

Vrátí hodnotu určující den v týdnu odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

Syntaxe:


WeekDay (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje datum v číselné podobě, ze kterého se určí den v týdnu (1-7).

Následující příklad určí po zadání data den v týdnu s použitím funkce WeekDay.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
' Vrátí a zobrazí den v týdnu
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Neděle"
    Case 2
      sDay="Pondělí"
    Case 3
      sDay="Úterý"
    Case 4
      sDay="Středa"
    Case 5
      sDay="Čtvrtek"
    Case 6
      sDay="Pátek"
    Case 7
      sDay="Sobota"
  End Select
  MsgBox "" + sDay,64,"Dnes je "
End Sub

Podpořte nás!