Funkce WeekDay

Vrátí hodnotu určující den v týdnu odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

note

Tato stránka popisuje funkci WeekDay používanou ve skriptech Basicu. Podrobnosti o funkci WeekDay používané v aplikaci LibreOffice Calc naleznete na této stránce nápovědy.


Syntaxe:


 WeekDay (SerialDate, [FirstDayOfWeek])

Parametry:

SerialDate: Celočíselný výraz, který obsahuje datum v číselné podobě, ze kterého se určí den v týdnu.

FirstDayOfWeek: Celočíselná hodnota určující, který den se má považovat za první den v týdnu. Výchozí hodnota je 0, která znamená, že se k určení prvního dne v týdnu použije národní prostředí systému.

Do parametru FirstDayOfWeek je možné zadat hodnoty od 0 do 7. Význam všech možných hodnot uvádí následující tabulka:

Hodnota

Konstanta VBA

Popis

0

vbUseSystemDayOfWeek

Použití národního prostředí systému

1

vbSunday

Neděle (výchozí)

2

vbMonday

Pondělí

3

vbTuesday

Úterý

4

vbWednesday

Středa

5

vbThursday

Čtvrtek

6

vbFriday

Pátek

7

vbSaturday

Sobota


note

Tyto konstanty VBA jsou k dispozici pouze tehdy, je-li povolena podpora VBA. Podrobnosti naleznete na stránce Příkaz VBASupport.


Návratová hodnota:

Celé číslo

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:

V následujícím příkladu se pro určení aktuálního dne v týdnu používá funkce Now().


Sub ExampleWeekDay
  Dim sDay As String
  ' Vrátí a zobrazí den v týdnu
  Select Case WeekDay( Now )
      Case 1: sDay="Neděle"
      Case 2: sDay="Pondělí"
      Case 3: sDay="Úterý"
      Case 4: sDay="Středa"
      Case 5: sDay="Čtvrtek"
      Case 6: sDay="Pátek"
      Case 7: sDay="Sobota"
  End Select
  MsgBox "" + sDay,64,"Dnes je "
End Sub

Následující příklad ukazuje použití parametru FirstDayOfWeek pro stanovení toho, že prvním dnem v týdnu je úterý.


 Dim someDay As Long
 ' 1. ledna 2021 byl pátek
 someDay = DateSerial(2021, 01, 01)
 ' Vypíše "6", protože se předpokládá, že prvním dnem v týdnu je neděle
 MsgBox WeekDay(someDay)
 ' Vypíše "4", protože se předpokládá, že prvním dnem v týdnu je úterý
 MsgBox WeekDay(someDay, 3)

Podpořte nás!