Funkce Month

Vrátí hodnotu určující měsíc v roce odpovídající datu v číselné podobě (vytvořenému funkcí DateSerial nebo DateValue).

Syntaxe:


Month (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje datum v číselné podobě, ze kterého se určí měsíc v roce.

Tato funkce je v podstatě opakem funkce DateSerial, protože vrací měsíc v roce z číselné hodnoty vytvořené funkcí DateSerial nebo DateValue. Například výraz


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

tedy vrátí hodnotu 12.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleMonth
    MsgBox "" & Month(Now) ,64,"The current month"
End Sub

Podpořte nás!