Funkce Day

Vrací hodnotu určující den v měsíci odpovídající datu v číselné podobě (vytvořené DateSerial nebo DateValue).

Syntaxe:


Day (Number)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Number: Číselný výraz, který obsahuje datum v číselné podobě, ze kterého se určí den v měsíci.

Tato funkce je v podstatě opakem funkce DateSerial, protože vrací den v měsíci z číselné hodnoty vytvoření funkcí DateSerial nebo DateValue. Například výraz


Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

vrátí hodnotu 20.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleDay
    Print "Day " & Day(DateSerial(1994, 12, 20)) & " of the month"
End Sub

Podpořte nás!