Funkce data a času

Pomocí těchto příkazů a funkcí je možné pracovat s datovými a časovými údaji.

LibreOffice Basic vám umožňuje počítat rozdíly v datech a časech pomocí převodu datových a časových hodnot na číselná vyjádření. Po vypočtení rozdílu se použije speciální funkce pro převod získaných hodnot na standardní časové nebo datové formáty.

Ikona tipu

Datové a časové údaje je možné zkombinovat do jednoho desetinného čísla. Data se převedou na celá čísla a časy na desetinné hodnoty. Jazyk LibreOffice Basic také podporuje typ proměnné Date, která obsahuje určení času skládající se z data i času.


Převádění hodnot dat

Následující funkce převádějí datové hodnoty na číselné a zpět.

Převod hodnot času

Následující funkce převádějí časové hodnoty na číselné.

Systémové datum a čas

Následující funkce a příkazy nastavují nebo vrací systémové datum a čas.

Podpořte nás!