Funkce FileExists

Určuje, zda soubor nebo adresář existuje na datovém médiu.

Syntaxe:


FileExists(FileName As String | DirectoryName As String)

Návratová hodnota:

Bool

Parametry:

FileName | DirectoryName: Řetězec jednoznačně určující soubor. Také je možné použít URL notaci.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleFileExists
    MsgBox FileExists("C:\autoexec.bat")
    MsgBox FileExists("file:///d|/bookmark.htm")
    MsgBox FileExists("file:///d|/Private")
End Sub

Podpořte nás!