Příkaz SetAttr

Nastaví atribut pro zadaný soubor.

Syntaxe:


SetAttr PathName As String, Attributes As Integer

Parametry:

FileName: Řetězec určující název a cestu souboru, kterému chcete nastavit atributy. Pokud není zadána cesta, SetAttr hledá soubor v aktuálním adresáři. Také je možné použít URL notaci.

Attributes: Bitový vzorek určující, které atributy chcete nastavit nebo zrušit:

Pojmenovaná konstanta

Hodnota

Definice

ATTR_NORMAL

0

Normální soubory.

ATTR_READONLY

1

Soubory pouze pro čtení.

ATTR_HIDDEN

2

Skrytý soubor.


Kombinací příslušných hodnot s logickým příkazem OR je možné nastavit více atributů.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

53 Soubor nenalezen

70 Přístup odmítnut

Příklad:


Sub ExampleSetGetAttr
 On Error Goto ErrorHandler ' Určí zpracování chyb
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" , ATTR_READONLY
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Podpořte nás!