Příkaz MkDir

Diagram příkazu MkDir

Vytvoří na datovém médiu nový adresář.

Syntaxe:


MkDir cesta

Parametry:

cesta: Řetězec určující název a cestu nového adresáře. Také je možné použít zápis URL.

Pokud není určena cesta, adresář se vytvoří v aktuálním adresáři.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

76 Cesta nenalezena

Příklad:


Sub ExampleFileIO
' Příklad funkcí pro správu souborů
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 as String ="Test"
Const sFile2 as String = "Kopie.tmp"
Const sFile3 as String = "Prejmenovany.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Existuje adresář?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Vytvořit adresář"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Aktuální adresář"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Čas vytvoření"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"Délka souboru"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"Atributy souboru"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  ' Přejmenování ve stejném adresáři
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Smaže všechny atributy
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Nové atributy souboru"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
' Převede systémovou cestu na URL
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  ' the colon with DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Podpořte nás!