Příkaz Kill

Smaže soubor z disku.

Syntaxe:


Kill File As String

Parametry:

File: Řetězec určující jednoznačné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

76 Cesta nenalezena

Příklad:


Sub ExampleKill
    Kill "C:\Users\ThisUser\datafile.dat" ' Soubor musí být předem vytvořen
End Sub

Podpořte nás!