Funkce GetAttr

Vrátí bitový vzorek, který určuje typ souboru nebo název jednotky či adresáře.

Syntaxe:


GetAttr (Text As String)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Text: Řetězec určující jednoznačné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.

Tato funkce určuje atributy zadaného souboru a vrací bitový vzorek, který vám pomůže rozeznat následující atributy souboru:

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

53 Soubor nenalezen

Hodnota

Pojmenovaná konstanta

Hodnota

Definice

ATTR_NORMAL

0

Normální soubory.

ATTR_READONLY

1

Soubory pouze pro čtení.

ATTR_HIDDEN

2

Skrytý soubor.

ATTR_SYSTEM

4

Systémový soubor.

ATTR_VOLUME

8

Vrátí název svazku.

ATTR_DIRECTORY

16

Vrátí pouze název adresáře.

ATTR_ARCHIVE

32

Soubor byl od posledního zálohování změněn (archivní bit).


Pokud chcete zjistit, zda je některý bit v bajtu atributů nastaven, použijte následující metodu:

Příklad:


Sub ExampleSetGetAttr
On Error Goto ErrorHandler ' Určí zpracování chyb
 If Dir("C:\test",16)="" Then MkDir "C:\test"
 If Dir("C:\test\autoexec.sav")="" Then FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,0
 FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\test\autoexec.sav"
 SetAttr "c:\test\autoexec.sav" ,1
 Print GetAttr( "c:\test\autoexec.sav" )
 End
ErrorHandler:
 Print Error
 End
End Sub

Podpořte nás!