Funkce FileLen

Vrátí délku souboru v bajtech.

Syntaxe:


FileLen (Text As String) As Long

Návratová hodnota:

Long

tip

Pokud očekáváte velikost větší než 2 gigabajty, použijte metodu GetFileLen() služby ScriptForge.FileSystem.


Parametry:

Text: Řetězec určující jednoznačné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.

Tato funkce určuje délku souboru. Je-li funkce FileLen zavolána na otevřený soubor, vrátí délku souboru před otevřením. Chcete-li určit aktuální délku otevřeného souboru, použijte funkci Lof.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleFileLen
    MsgBox FileLen("C:\autoexec.bat")
End Sub

Podpořte nás!