Funkce FileDateTime

Vrací řetězec, který obsahuje datum a čas, kdy byl soubor vytvořen nebo naposledy upraven.

Syntaxe:


FileDateTime (Text As String)

Parametry:

Text: Řetězec určující jednoznačné (žádné zástupné znaky) jméno souboru. Také je možné použít URL notaci.

Tato funkce vrátí přesný čas vytvoření nebo poslední změny souboru ve formátu "DD.MM.RRRR HH:MM:SS".

Národní prostředí použité pro formátování čísel, dat a měny v jazyce LibreOffice Basic můžete nastavit v - Jazyky a národní prostředí - Obecné. Ve formátovacích kódech se jako zástupný znak pro desetinný oddělovač používá vždy tečka (.), která se při zobrazení nahradí odpovídajícím znakem podle národního prostředí.

Totéž platí pro národní prostředí formátu data, času a měny. Formátovací kódy se interpretují a zobrazí podle aktuálního národního prostředí.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

Příklad:


Sub ExampleFileDateTime
    MsgBox FileDateTime("C:\autoexec.bat")
End Sub

Podpořte nás!