Příkaz FileCopy

Zkopíruje soubor.

Syntaxe:


FileCopy Source As String, Destination As String

Parametry:

Source: Řetězec určující název souboru, který chcete zkopírovat. Řetězec může volitelně obsahovat cestu a určení jednotky. Pokud chcete, je možné použít URL notaci.

Destination: Řetězec určující, kam chcete zkopírovat zdrojový soubor. Řetězec může obsahovat určení jednotky, cestu a název souboru, nebo cestu v URL notaci.

Ikona poznámky

Příkaz FileCopy lze použít ke kopírování souborů, které nejsou otevřeny.


Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

76 Cesta nenalezena

Příklad:


Sub ExampleFileCopy
    FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\Temp\Autoexec.sav"
End Sub

Podpořte nás!