Funkce FileAttr

Vrátí přístupový režim souboru nebo přístupové číslo k souboru, který byl otevřen příkazem Open. Přístupové číslo závisí na operačním systému (OSH = ukazatel operačního systému).

Ikona poznámky

Pokud používáte 32bitový operační systém, není možné pomocí funkce FileAttr určit přístupové číslo souboru.


Viz též: Open

Syntaxe:


 FileAttr (Channel As Integer, Attributes As Integer)

Návratová hodnota:

Celé číslo

Parametry:

Channel: Číslo souboru, který byl otevřen příkazem Open.

Attributes: Celočíselný výraz určující, jaký druh informací chcete vrátit. Máte k dispozici tyto možnosti:

1: Funkce FileAttr označuje režim přístupu k souboru.

2: Funkce FileAttr vrátí přístupové číslo operačního systému.

Pokud u druhého parametru použijete hodnotu 1, použijí se následující návratové hodnoty:

1 - INPUT (soubor otevřen pro vstup)

2 - OUTPUT (soubor otevřen pro výstup)

4 - RANDOM (soubor otevřen pro náhodný přístup)

8 - APPEND (soubor otevřen pro připojení)

32 - BINARY (soubor otevřen v binárním režimu)

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

52 Neplatný název nebo číslo souboru

Příklad:


Sub ExampleFileAttr
  Dim iNumber As Integer
  Dim sLine As String
  Dim aFile As String
  aFile = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iNumber = Freefile
  Open aFile For Output As #iNumber
  Print #iNumber, "Toto je řádek textu"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ), 0, "Režim přístupu"
  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ), 0, "Atribut souboru"
  Close #iNumber
End Sub

Podpořte nás!