Funkce CurDir

Vrátí řetězec, který představuje aktuální cestu na určené jednotce.

Ikona upozornění

Tento příkaz momentálně nefunguje podle dokumentace. Více informací najdete v popisu této chyby.


Syntaxe:


CurDir [(Text As String)]

Návratová hodnota:

Řetězec

Parametry:

Text: Řetězec určující existující jednotku (např. "C" pro první diskovou oblast na prvním pevném disku).

Pokud není určena jednotka nebo je určena prázdným řetězcem (""), vrátí CurDir cestu pro současnou jednotku. LibreOffice Basic ohlásí chybu, je-li syntaxe určení jednotky nesprávná, jednotka neexistuje nebo je zadaný znak vyšší než znak určený v CONFIG.SYS příkazem Lastdrive.

Tato funkce nerozlišuje malá a velká písmena.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

68 Zařízení není dostupné

7 Nedostatek paměti

51 Interní chyba

Příklad:


Sub ExampleCurDir
Dim sDir1 As String , sDir2 As String
  sDir1 = "c:\Test"
  sDir2 = "d:\Private"
  ChDir( sDir1 )
  MsgBox CurDir
  ChDir( sDir2 )
  MsgBox CurDir
End Sub

Podpořte nás!