Příkaz ChDrive

Změní aktuální jednotku.

Ikona upozornění

Tento příkaz momentálně nefunguje podle dokumentace. Více informací najdete v popisu této chyby.


Syntaxe:


ChDrive Text As String

Parametry:

Text: Řetězec obsahující nové písmeno jednotky. Pokud chcete, je možné použít URL notaci.

Jednotka musí mít přiřazeno velké písmeno. V systému Windows je přiřazené písmeno omezeno nastavením LASTDRV. Je-li argumentem víceznakový řetězec, použije se pouze první znak. Pokud se pokusíte přistoupit na neexistující jednotku, dojde k chybě, na kterou je možné reagovat příkazem OnError.

Chybové kódy:

5 Neplatné volání procedury

68 Zařízení není dostupné

76 Cesta nenalezena

Příklad:


Sub ExampleChDrive
    ChDrive "D" ' Je možné, jen pokud existuje jednotka 'D'.
End Sub

Podpořte nás!